LIFE SKILLS & CAREER READINESS
Online Courses

สร้างผู้นำรุ่นต่อไปด้วย Mindset & Skillset แห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

PacRim พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างนักศึกษาแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนา ใน 3 ส่วน ​

PacRim พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างนักศึกษาแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนา ใน 3 ส่วน

 1. พัฒนาผู้บริหารของสถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนและนำการเปลี่ยนแปลง
  สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  เปิดใจริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะชีวิต และความเป็นผู้นำ
  เพื่อรองรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และสร้างคุณลักษณะของนักเรียนสู่ความมีประสิทธิผลสูง และปรับตัวได้ในสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายแห่งอนาคต

4 หลักสูตรระดับโลกเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในอาชีพ ​

4 หลักสูตรระดับโลกเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อมในอาชีพ ​

LIFE READINESS

CAREER READINESS

COLLEGE READINESS

LEADERSHIP READINESS

Objectives

1.

ยกระดับการพัฒนาตนเองให้นักเรียนและนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการของผู้ประกอบการทั้งในไทยและทั่วโลก

2.

เพิ่มความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21

แต่ละหลักสูตร สามารถกำหนดระบบวัดผลการเรียนรู้ และ เก็บคะแนนหน่วยกิตได้

รายละเอียด แต่ละหลักสูตร

รายละเอียด แต่ละหลักสูตร

คลิกที่รูป เพื่อชมรายละเอียด

ชม VDO ตัวอย่าง หลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัย 

Play Video

ชม VDO ตัวอย่างเสียงตอบรับจากผู้เรียน

Play Video

จุดเด่นของระบบ Online

เรียนสนุก

 • เรียนรู้เนื้อหาผ่าน Online พร้อมสนุกกับสื่อการสอนคุณภาพระดับโลก
 • ทำแบบฝึกหัด และส่งการบ้านได้ทุกที่ทุกเวลา
 • รูปแบบในการส่งงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร เสียง ภาพ วิดีโอ หรือการแนบไฟล์

สอนสะดวก

 • สอนและตรวจการบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • ติดตามการบ้าน ผลการเรียน การให้คะแนน และการคำนวณเกรดได้บนเว็บไซต์

ตัวอย่างภายในบทเรียน

คลิกที่รูป เพื่อชมรายละเอียด

ประโยชน์ 3 ทางของหลักสูตร Life Skills & Career Readiness Online Courses

ประโยชน์ 3 ทางของหลักสูตร Life Skills & Career Readiness Online Courses

ประโยชน์เพื่อนักศึกษา

 • ไม่ใช่แค่การสร้างบุคลิกภาพ แต่คือการสร้างคาแรกเตอร์ที่ดี สร้างภาวะผู้นำ และทักษะชีวิต นำไปสู่การพัฒนาพลเมืองที่พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต
 • เพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงาน หรือ ริเริ่มธุรกิจใหม่

ประโยชน์เพื่อสถาบัน

 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้าน Soft skills และ Technical skills
 • ผลิตบุคลากรผู้มีทักษะที่ผู้จ้างงานต้องการ

ประโยชน์เพื่อองค์กร และธุรกิจ

 • สามารถหาพนักงานที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ นำไปสู่ S-curve ใหม่ ๆ
 • ใช้เวลาหาพนักงานสั้นลง และได้พนักงานที่พร้อมจะทำงานทันที

ติดต่อ
PacRim Education
เพื่อทดลองเรียนฟรี

คุณกุลธิดา โทร. 063 156 4645
คุณศิรินันท์ โทร. 087 150 2976

Email: education@pacrimgroup.com
Facebook:
PacRim Education
LINE: PacRim Education