7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Need Adivce

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

หลักการอันทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล

“7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง” ที่เขียนโดย Dr. Stephen R. Covey ยังคงความเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีตลอดกาลด้วยเหตุผลง่ายๆ นั่นคือ การที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกาะไปตามกระแสหรือความนิยมชั่วครั้งชั่วคราว แต่มุ่งไปที่ “หลักการไร้กาลเวลา” แห่งความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

หลักการจากหนังสือเล่มนี้ได้มีส่วนในการจุดพลังและเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนหลายล้านคน จากหลากหลายวัยและอาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 25  ปีที่ผ่านมา

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

อุปนิสัย
อุปนิสัยที่ 1: บี โปรแอคทีฟบรรลุผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดโดยการใช้สติปัญญาและความคิดริเริ่มในการก้าวข้ามอปุสรรคต่างๆ
อุปนิสัยที่ 2: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจพัฒนามายด์เซ็ตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในทุกๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น โครงการ การประชุม การนำเสนอ การมีส่วนร่วม ฯลฯ
อุปนิสัยที่ 3: ทำสิ่งสำคัญก่อนขจัดโอกาสในการเสียพลังงานและเวลา โดยการมุ่งเน้นและลงมือปฏิบัติในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน โดยใช้ตารางการวางแผนรายสัปดาห์ 
อุปนิสัยที่ 4: คิดแบบชนะ-ชนนำทีมงานซึ่งได้รับแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยม ผ่านกระบวนการของการสร้างความคาดหวังและความรับผิดชอบร่วมกัน
อุปนิสัยที่ 5: เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้เขาเข้าใจเราสร้างบรรยากาศแห่งการให้และรับที่เป็นคุณ  โดยการให้เวลากับการทำความเข้าใจและการให้ฟีดแบคอย่างแม่นยำและเปิดเผย
อุปนิสัยที่ 6: ผนึกพลังประสานความต่างแสดงทักษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการมองหาความแตกต่างและทางเลือกที่ใหม่และดีกว่า
อุปนิสัยที่ 7: ลับเลื่อยให้คม เข้าถึงส่วนที่ดีที่สุดของทุกๆ คนในทีม โดยการปลอดปล่อยจุดแข็ง แรงผลักดัน ความสามารถ และจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล

รับชมวิดีโอ
7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

“กรอบความคิดนั้นทรงพลัง เพราะมันคือเลนส์ที่เรามองผ่านโลกใบนี้  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงเล็กน้อย จงเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จงเปลี่ยนกรอบความคิด”

Dr. Stephen R. Covey

ครบรอบ 30 ปี 7 อุปนิสัย

7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

 ฉบับครบรอบ 30 ปี

ภูมิปัญญาที่ไร้กาลเวลาของหลักการ 7  อุปนิสัย สำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อหาดั้งเดิมของหนังสือ ผนวกกับคมความคิดเชิงลึกจาก Sean Covey ผู้เป็นบุตรชายของ Stephen Covey

Back
to top