Government Solutions

กลุ่มบริษัทแพคริม ที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนชั้นนำกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ได้ออกแบบรูปแบบใหม่ของการพัฒนาบุคลากร ในชื่อ PacRim Power Skills Online Series

โดยใช้เนื้อหา หลักการ และเครื่องมือระดับโลกที่ทันสมัย นำเสนอผ่านการเรียนสดกับวิทยากร (Virtual Live Session) ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Micro Learning ที่ช่วยพัฒนากรอบความคิดและทักษะตาม แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้ทั้ง ๓ ส่วนคือ Mindset, Leadership Skill Set และ Strategic Skill Set ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปัจจุบัน และอนาคตในแพคเกจเดียว เหมาะสำหรับการพัฒนาที่ต้องการตอบโจทย์ตัวชี้วัด ซึ่งเข้ากับการทำงานในยุค New Normal และการทำงานแบบ Work From Home

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุพรรษา โทร. ๐๖๓-๒๔๕-๖๔๔๕

คุณเมฆินทร์ โทร. ๐๘๙-๗๔๗-๐๐๖๙

๒ ส่วนสำคัญของการพัฒนาในแพคเกจนี้

เรียนรู้สดกับวิทยากรในทักษะที่จำเป็นสู่การเป็นภาครัฐยุคใหม่ ผ่านการผสมผสานของ High-Impact Skills Learning, Problem-Based และ Community of Sharing

 • เรียนรู้ทักษะที่เรียกว่า Power Skills ที่พัฒนา Mindset, Skill Sets และ Tips ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑
 • ทุกหัวข้อคัดมาจากปัญหาที่พบมากที่สุดในการทำงาน
 • เรียนสดกับวิทยากรผ่าน Virtual Live Session หัวข้อละ ๙๐-๑๒๐ นาที
 • มีให้เลือกเรียนสูงสุด ๑๕ หัวข้อต่อเนื่องทุกเดือน

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอสั้น ๆ ที่นำไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้ทันที

 • บทเรียนขนาดสั้น พัฒนาเนื้อหามาจากงานวิจัยล่าสุดของ FranklinCovey
 • นำเสนอและเรียบเรียงโดยวิทยากรไทยในรูปแบบวิดีโอสั้น ๆ ๒-๔ นาที ที่สนุก น่าติดตาม ตรงประเด็น ใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือใช้ผ่านระบบ LMS ขององค์กร
 • มีหัวข้อให้เลือกเรียนตามปัญหาที่พบจริงในการทำงานมากกว่า ๙๐ วิดีโอ
 • ตอบโจทย์สมรรถนะของภาครัฐได้ทั้ง ๓ ส่วน อาทิ Mindset, Leadership Skill Set และ Strategic Skill Set

 

คลิก เพื่อชมตัวอย่าง Micro Learning

PacRim
Micro Learning

Bite-Size
Problem-Based Learning

ลงทะเบียนเรียนวันนี้ ตอบโจทย์ ตัวชี้วัดได้ทั่วถึง ด้วยหัวข้อถึง ๑๕ หัวข้อใน Virtual Live Session

องค์กรภาครัฐ และเอกชนยุคใหม่ต่างใช้ PacRim Power Skills เพื่อเสริมทักษะในการทำงาน

เนื้อหาทั้งหมดครอบคลุม ๑๕ สมรรถนะ และ ๓ ส่วนของแนวทางการพัฒนาภาครัฐเพื่อเพิ่มพลังให้ทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

๑๕ สมรรถนะได้แก่

 • การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร (Building Relationships)
 • การสื่อสาร (Communication)
 • การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • การพัฒนาศักยภาพผู้อื่น (Developing Others)
 • การปฏิบัติการสู่ผลลัพธ์ (Execution)
 • ความเป็นผู้นำสำหรับผู้นำมือใหม่ (Leadership for New Leader)
 • การปรับตัวและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Manage Change and Adaptability)
 • ดิจิตัลมายด์เซ็ต (Embracing Digital Mindset)
 • การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น (Motivating Others)

 

 • การเพิ่มผลิตภาพของตนเอง (Personal Productivity)
 • การบริหารผลปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 • การบริหารทีมอย่างยั่งยืน (Retaining Your Team)
 • การสร้างความไว้วางใจ (Trust and Integrity)
 • การสร้างทีม (Team Building)
 • การสร้างองค์กรที่คล่องแคล่ว (Building Agility)
 • การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตารางการสอน และหัวข้อที่คัดสรรมาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียน

ตัวอย่างรายละเอียดหัวข้อการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุพรรษา โทร. ๐๖๓-๒๔๕-๖๔๔๕ อีเมล: supansa_b@pacrimgroup.com

คุณเมฆินทร์ โทร. ๐๘๙-๗๔๗-๐๐๖๙ อีเมล: makin_a@pacrimgroup.com

โทร. ๐๒-๗๒๘-๐๒๐๐ ต่อ ๐

Download Brochure Contact PacRim Group
Back
to top