Play Video

DECODING THE GREAT AND ENDURING

WISDOM FROM 30 LEADERS

ถอดรหัสความสำเร็จจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก 30 ผู้นำแห่งยุค 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แพคริมขอขอบคุณลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมเดินทาง ด้วย E-Book “Wisdom from 30 Leaders” เล่มพิเศษนี้ที่กลั่นกรองเรื่องราวความสำเร็จของ 30 ผู้นำแห่งยุค ซึ่งเป็นมากกว่าความรู้ที่หาอ่านได้ทั่วไป ในเล่มนี้คุณจะได้พบกับ

  •  บทสัมภาษณ์เชิงลึก 30 ผู้นำแห่งยุค ตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ
  • บทสรุปแนวคิด และหลักการในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
  • ถอดรหัสบทเรียนการเป็นผู้นำ ท่ามกลางความท้าทาย ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้นำรุ่นต่อไป

DECODING THE
GREAT AND ENDURING

WISDOM FROM 30 LEADERS

ถอดรหัสความสำเร็จจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก 30 ผู้นำแห่งยุค 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แพคริมขอขอบคุณลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมเดินทาง ด้วย E-Book “Wisdom from 30 Leaders” เล่มพิเศษนี้ที่กลั่นกรองเรื่องราวความสำเร็จของ 30 ผู้นำแห่งยุค ซึ่งเป็นมากกว่าความรู้ที่หาอ่านได้ทั่วไป

คุณจะได้พบกับ

• บทสัมภาษณ์เชิงลึก 30 ผู้นำแห่งยุค ตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ

• บทสรุปแนวคิด และหลักการในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

• ถอดรหัสบทเรียนการเป็นผู้นำ ท่ามกลางความท้าทาย ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้นำรุ่นต่อไป

WISDOM FROM 30 LEADERS: VIDEO SERIES

ขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ธนาคารกสิกรไทย
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

จีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ, แพนดอร่า โพรดักชั่น
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ชาตยา สุพรรณพงศ์
Chief Engagement Officer, ฟู้ดแพชชั่น 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

เภสัชกร ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 3C กรุ๊ป
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์
Founder & CEO, Ookbee
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

รศ. นพ.ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ม. ธรรมศาสตร์
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ผู้อำนวยการ, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ, อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
บรรณาธิการบริหาร, The Standard
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์
ผู้อำนวยการ, โรงเรียนสุจิปุลิ
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ศจ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร, CPF
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

ปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ทีเอ็มบีธนชาต (ttb)
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ, BIG 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ, ก.พ.
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, EPG
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

ภาคินัย สุนทรวิภาต
ผู้อำนวยการ, โรงเรียนสาธิตบางนา
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
กรรมการผู้จัดการ, CP Vietnam
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง, SCG
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

วรรณิภา ภักดีบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, โอสถสภา
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, BETAGRO
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์
Country Manager, AWS 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, UTA 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์ 

สมฤดี ชัยมงคล
ประธานกรรมการ, บ้านปู 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

สุชาดา ธีรวชิรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, อาร์เอส-ยู ไลฟ์ 
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
อดีต รมว. กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
VP, Western Digital (Thailand)
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร, Sappe
ชมวิดีโอสัมภาษณ์  

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ชมวิดีโอสัมภาษณ์

PACRIM LEADERSHIP FORUM

รับชม PACRIM LEADERSHIP FORUM ย้อนหลัง

EP.1 PacRim’s 30 Years Journey

EP.2 Wisdom from 30 Leaders

EP.3 Global Perspectives
from FranklinCovey’s CEO

EP.4 Better Ways of Development in Constant Change

THANK YOU FOR
YOUR PARTNERSHIP

เป็นเวลา 3 ทศวรรษ ที่ PacRim ได้รับความไว้วางใจ และเชื่อมั่นจากผู้นำหลากหลายองค์กร ในฐานะที่ปรึกษาที่นำโซลูชันระดับโลกด้านการสร้างผู้นำเพื่อช่วยขับเคลื่อนการทรานส์ฟอร์มและเพิ่มผลลัพธ์ให้องค์กร

ที่ผ่านมา เราได้เดินทางเคียงข้างองค์กรไทยผ่านวิกฤตสำคัญต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเราจะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เลย หากขาดลูกค้าที่มอบโอกาสให้กับเราเสมอมา

​จากความไว้วางใจที่ได้รับ เราจึงสามารถบรรลุพันธกิจสำคัญในการร่วมสร้างคนดีคนเก่ง 1 ล้านคนเป็นผลสำเร็จเมื่อปี 2563

​วันนี้….เราได้รับเกียรติจาก 30 ผู้นำแห่งยุค ที่เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์ถึง หลักการ แนวคิด ตลอดจนถึงการลงมือทำจริงของผู้นำ เพื่อส่งต่อประสบการณ์อันมีค่ายิ่งนี้ไปยังผู้นำในอนาคตรุ่นต่อ ๆ ไป ผ่าน E-Book เล่มพิเศษ และวิดีโอ ที่จัดทำขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี

​หวังว่าของขวัญชิ้นนี้ ที่เราได้รับจาก CEO และผู้นำทุกท่าน จะเป็นอีกเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านพาทีมและองค์กรไปพบเส้นทางแห่งความสำเร็จที่มีความหมายอย่างยั่งยืน

The Trusted Partner in Accelerating Transformation & Performance Improvement

OUR EXCLUSIVE GLOBAL PARTNERS

OUR TRACK RECORDS

160 +

Countries Served
by FranklinCovey

30 Y+

As Thailand's
Leadership and
Culture Expert

1 M+

Lives Touched

1000 +

Clients Served

CONTACT US
FOR MORE
INFORMATION

CONTACT US
FOR MORE
INFORMATION

PacRim does not share, sell, rent, or trade personally identifiable information with third parties for promotional purposes.
Privacy Policy