critical thinking plus+

Critical Thinking… ทำไมต้อง Plus+?

“Critical Thinking Plus+” โซลูชันใหม่จาก “แพคริม” ช่วยไขรหัสความอยู่รอดขององค์กรในโลกยุค AI

“ความท้าทายขององค์กรวันนี้ นอกจากจะขาดคนที่มี Critical Thinking ไม่ว่าจะคิดเป็นระบบ หรือคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว เราต้องการเห็นคนในทีม รู้จักร่วมกันคิดมากกว่าต่างคนต่างคิด” แมนรัตน์ ประดิษฐ์วงศ์สิน  หรือ “อาจารย์แมน” ที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาผู้นำจากกลุ่มแพคริม ชี้ให้เห็นถึงโจทย์และความท้าทายสำคัญขององค์กรในวันนี้

ขณะที่ผลการศึกษาจากสถาบันชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น The World Economic Forum หรือ PWC ต่างยกให้ Critical Thinking เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดขององค์กรในทศวรรษนี้ แต่การจะนำ Critical Thinking ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมี “Soft Skills” เข้ามาผสมผสาน เช่น Collaborative Thinking, Proactive Mindset เพื่อให้ความคิดดี ๆ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้

และนี่คือที่มาของการเปิดตัว  “Critical Thinking Plus+” ของแพคริมเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นการควบรวมโซลูชันและกระบวนการที่ผ่านการวิจัยและนำไปใช้ได้ผลจริงจากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกถึงสองราย ได้แก่ Decision Processes International (DPI) ต้นตำรับกระบวนการคิดแบบ Critical และ FranklinCovey ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำของ Fortune 500 คัมพานี ซึ่งมีตัวแทนอยู่ในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

“Critical Thinking ทำไมต้อง Plus+?  หนึ่งคือเราต้องมีสมดุลของสมองทั้งสองข้าง คือคิดแบบเป็นระบบและมีความสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน  สองเราต้องพลัสความเก่ง ความคิดของคนหลายคนเข้าด้วยกัน เพราะวันนี้เราจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เราพบว่า Independent Thinker นั้นคิดเก่ง คิดคนเดียวรอด แต่เมื่อมาคิดด้วยกันกับคนอื่นกลับคิดไม่ได้  เพราะการคิดไม่ใช่แค่สมอง แต่ต้องใช้ใจด้วย” อาจารย์แมนกล่าว

ที่ผ่านมา องค์กรชั้นนำหลายร้อยแห่งทั่วโลกได้นำเอา Solutions ด้าน Critical Thinking ของ DPI ไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีผลสำเร็จเป็นอย่างสูง  สำหรับในไทย แพคริมได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการนำเอา Critical Thinking ไปใช้เป็นผลสำเร็จในหลายด้าน อาทิ ในการสร้าง Entrepreneurship Mindset & Innovative Leaders เพื่อฝังรากลึกวัฒนธรรมของความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ (New S-Curve)  และการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ฯลฯ การเปิดตัวครั้งนี้ คือการปรับ Solutions ใหม่ให้ Critical Thinking สร้างความสำเร็จให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม ด้วยการผสมผสานด้าน Soft Skills & Mindset เข้าไป เป็น Critical Thinking Plus+

ธาตรี เมธาจิตติพันธ์ ที่ปรึกษาแพคริม กล่าวว่า “Critical Thinking Plus+” ประกอบด้วย 8 ทักษะหลัก ได้แก่ Problem Solving, Decision Making, Planning & Potential Problem Analysis, Creative Thinking,

Strategic Thinking, Strategic-Innovation & Entrepreneur Mindset, Collaborative Thinking และ Proactive Mindset ซึ่งองค์กรสามารถเลือก Module ได้ตามความต้องการ  นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบของการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบ Workshop เพื่อเพิ่มทักษะ หรือการทำเป็นโครงการ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่วัดผลได้เช่น สร้างนวัตกรรมใหม่ ลดต้นทุนเป็นต้น นอกจากนี้เรายังทำ In-house Certifications เพื่อให้ลูกค้ามีบุคลากรที่สามารถสอนและขับเคลื่อนเรื่อง Critical Thinking ในองค์กรได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง

“ซึ่งทั้งหมดนี้เราเน้นการทำ Workshop บนโจทย์จริง (Real Cases)  มีการทำ Simulation และเน้นการนำไปใช้จริงได้ ซึ่งสามารถปรับได้ตามโจทย์เฉพาะของแต่ละองค์กร”

สำหรับองค์กรที่สนใจนำเอาโซลูชัน “Critical Thinking Plus+” ไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร ติดต่อแพคริมได้เลยวันนี้ เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษภายใต้แคมเปญ “1+1” ภายใน 31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

สนใจรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี หรือรับข้อเสนอพิเศษจากแพคริม โทร 063-273-0297 (น้ำพลอย)  

www.pacrimgroup.com

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend

YOU MAY ALSO LIKE

RELATED COURSES

Strategy-Execution-330x300
CT+-330x300
the getting things done
IF_new330x300 (1)