การเป็นองค์กรนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย (Part 2)

การเป็นองค์กรนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย (Part 2)

ร่วมฟังมุมมอง ดร สัมพันธ์ จาก WD ต่อกันใน InnoBite

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม?

คนจะสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม หรือเป็นนวัตกรได้ จะต้องส่งเสริมอุปนิสัยใด ทำได้ง่ายๆอย่างไรบ้าง? เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

#TipsToTop #Innobite #Podcast #PacRimGroup #Thailand4.0 #Innovation #NewSCurve #JTBD #องค์กรนวัตกรรม #วัฒนธรรมนวัตกรรม #InnovatorDNA #อุปนิสัยนวัตกร

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend