Just Work: Kim Scott

Just Work: Kim Scott

Kim Scott อดีตซีอีโอ Twitter, Dropbox, Qualtrics และบริษัทเทคอื่น ๆ ใน Silicon Valley สหรัฐฯ มาคุยถึงหนังสือเล่มใหม่ของเธอ “Just Work: Get Sh*t Done Fast and Fair” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้กับอคติ ความลำเอียง และการกลั่นแกล้งกันในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม ไม่แย่งแยกให้เกิดขึ้นในองค์กร ในรายการ FranklinCovey On Leadership with Scott Miller”

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend