“เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจพัฒนา​คน” (Part 2/2)

“เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจพัฒนา​คน” (Part 2/2)

“เลือกคนที่ใช่ ใส่ใจพัฒนา​คน” (Part 2/2) เมื่อวัฒนธรรม​คือแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว​

“เมื่อคนรู้ทุกอย่างไม่มีจริง” หนึ่งในแนวคิดที่บริษัท Amazon Web Services ยึดถือในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกัน กลับมาติดตามมุมมองดีๆ กันต่อกับ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ Country manager แห่ง AWS ประจำประเทศไทยและเวียดนาม

#TipsToTop #Leadersnack #podcast #ผู้นำ #PacRimGroup #อาหารสมอง #ReSkill #UpSkill #Leadership #winningculture #culture #peopledevelopment #วัฒนธรรม #องค์กร

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend