Upcoming Public Workshops

Podcast

PacRim Group: The Trusted Partner in Accelerating Transformation
and Performance Improvement

โลกทุกวันนี้ “การเปลี่ยนแปลง” กลายเป็นเรื่องปกติ “การทรานส์ฟอร์ม” กลายเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องจัดการ เรื่องที่ท้าทายที่สุด คือ การปรับเปลี่ยน มายด์เซ็ต พฤติกรรม และวัฒนธรรมของคนและองค์กร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 

ด้วยประสบการณ์เกือบสามทศวรรษที่ผ่านมาของเราที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง การพัฒนาผู้นำในทุกระดับ เพื่อสร้าง Talent, Successors และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง

 

PacRim Group ขอเป็นพันธมิตรที่คุณวางใจ ในการช่วยขับเคลื่อนอัตราเร่งของการทรานส์ฟอร์ม เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้องค์กรของคุณ

PacRim Blogs

วาง “กลยุทธ์” อย่างไรในปีปราบเซียน?

วาง “กลยุทธ์” อย่างไรในปีปราบเซียน?

ในช่วงเวลานี้ หลายท่านอาจกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ “กลยุทธ์” และแผนงานประจำปี เพื่อรับมือกับปี 2022 ที่กำลังก้าวเข้ามา  ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะด้วยความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่สูงในหลาย ๆ ด้าน

อยากจะขอชวนคุยกับท่านผู้อ่านถึงแนวทางการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานให้กับธุรกิจ ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนสูง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงทั้งความอยู่รอดและโอกาสในการเติบโตขององค์กร ต้องมองทั้งภาพในระยะสั้นและระยะยาว

อคติ….โดยไม่รู้ตัว ความเสี่ยงองค์กรยุค “DE&I”

อคติโดยไม่รู้ตัว…

Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) นั้นไม่ได้หมายถึงแค่ เพศ หรือเชื้อชาติ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิติอื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น วัย รสนิยม ความคิด ความเชื่อ และพลังของความแตกต่าง หลากหลายนี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งขององค์กรในยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเปิดใจกว้าง การคิดต่าง การขยายสู่น่านน้ำและวัฒนธรรมใหม่ สินค้าใหม่ การคิดนอกกรอบ และการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน

4 เคล็ดลับการนำทีมงานให้ปัง เมื่อต้อง Work From Home

การทำงานแบบ Work From Home (WFH) กำลังเป็นเรื่องปวดสมองของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการมือใหม่ ที่ต้องบริหารทีมโดยที่ไม่สามารถพบปะเห็นหน้าค่าตากันแบบตัวเป็นๆ ได้เหมือนในยามปกติ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดมีอคติโดยไม่ตั้งใจ (Unconscious Bias) และชื่อเสียงในความเป็นผู้นำของคุณ “แพคริม กรุ๊ป” และ FranklinCovey ขอนำเสนอเคล็ดลับ 4 ข้อ เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สำหรับการนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ต้อง Work From Home ดังนี้

Back
to top