อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits of Highly Effective People) อยู่เบื้องหลังบุคคลผู้ประสบความสำเร็จหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 30 ปี

7 อุปนิสัยที่ช่วยเราอยู่รอดได้ในทุกวิกฤต (7 Habits)

อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits of Highly Effective People) อยู่เบื้องหลังบุคคลผู้ประสบความสำเร็จหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 30 ปี

หลักการประสิทธิผล ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่อยู่เหนือกาลเวลา (timeless) และเป็นสากล (universal) ซึ่งมุ่งเน้นที่กรอบความคิด (paradigm) และการฝึกปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

7 Habits จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลงลึกไปถึงแก่นแท้ภายในตัวตนของบุคคล หรือคุณลักษณะ (Character) อันเป็นรากฐานของความมีประสิทธิผลที่มากกว่าการฝึกทักษะ และการให้ความรู้ในคอร์สอบรมอื่นๆ ทั่วไป

อุปนิสัยทั้ง 7 ประกอบด้วย

อุปนิสัยที่ 1: โปรแอคทีฟ (Be Proactive)

คนโปรแอคทีฟจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และตระหนักดีว่าเราทุกคนมีอิสรภาพในการเลือกและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของเราเป็นผลมาจากการเลือกอย่างมีสติ ด้วยจินตนาการและจิตสำนึก ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมหรืออารมณ์ เราริเริ่มและรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา

อุปนิสัยที่ 2: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)

เรากำหนดวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างชัดเจน เราเริ่มต้นทุกการกระทำและใช้ชีวิตทุกวันอย่างสอดคล้องโดยมีคุณค่าและความหมาย การเดินทางชีวิตด้วยเข็มทิศที่ชัดเจน ทำให้เราไม่ไขว้เขวและไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า

อุปนิสัยที่ 3: ทำสิ่งสำคัญก่อน (Put First Thing First)

ความมีประสิทธิผลมาจากการมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุด มีวินัยและยืนหยัดทำสิ่งสำคัญแม้เผชิญกับสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ที่ต้องเลือกโดยกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำคัญหรือมีความสำคัญน้อย ขณะที่ให้คุณค่าและเห็นความสำคัญของเวลา และมีวินัยที่จะทำการวางแผนรายสัปดาห์เพื่อมุ่งเน้นในภารกิจที่สำคัญและการรักษาพันธะสัญญาที่สำคัญกับบุคคลผู้มีความสำคัญในชีวิตของเรา

อุปนิสัยที่ 4: คิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win)

มุ่งเน้นในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ความยุติธรรม และความมีใจกว้าง โดยเชื่อว่าทุกสิ่งมีมากพอสำหรับทุกคน (Abundance Mindset) ความสำเร็จของใครคนหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องแลกด้วยความสูญเสียของอีกฝ่าย

การคิดแบบชนะ-ชนะ เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาว

อุปนิสัยที่ 5: เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้เขาเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood)

เราจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้มากขึ้น หากเราให้เกียรติเขา และพยายามทำความเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้ ด้วยการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ก่อนที่เราจะนำเสนอมุมมองของเรา ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นด้วย

อุปนิสัยที่ 6: ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize)

เรายอมรับและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่าง และตระหนักดีว่าเมื่อเราผนึกพลัง ประสานความต่าง ผลรวมย่อมมากกว่าการนำแต่ละส่วนมารวมกัน

อุปนิสัยที่ 6 เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างทีมเวิร์คชั้นเยี่ยม การประสานความร่วมมือและการสร้างนวัตกรรม ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน

อุปนิสัยที่ 7: ลับเลื่อยให้คม (Sharpen the Saw)

อุปนิสัยนี้คือการดูแลรักษาสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของเรา ซึ่งคือตัวเรานั่นเอง ด้วยการไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา และเติมพลังให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ

การ “ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ” จะทำให้เรามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น คล่องแคล่ว ว่องไว สามารถรับมือกับคลื่นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และยังสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง สังคมและโลกใบนี้ได้

ด้วยหลักการ 7 อุปนิสัยนี้ เราจะเป็นผู้มีประสิทธิผลที่สามารถยืนหยัด อยู่รอด เติบโต และมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์และทุกวิกฤตอย่างแน่นอน

องค์กรชั้นนำจำนวนมากทั่วโลกได้นำหลักการ 7 อุปนิสัย ไปใช้ในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร ทั้งในมิติของการสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาความยั่งยืน และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับโลกในอนาคต

สนใจเรียนหลักสูตร 7 Habits ลิขสิทธิ์แท้จาก PacRim Group ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของ FranklinCovey ในประเทศไทย คลิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอภิญญา โทร: 094-151-9159 อีเมล: charinrat_t@pacrimgroup.com, info@pacrimgroup.com

#the7habits #7habits #individual #development #PacRim

Subscribe to our Youtube channel to learn the latest HRD trend

YOU MAY ALSO LIKE

RELATED COURSES

the getting things done