แพคริมเปิดตัว “Integrated Behavior Change” โซลูชัน

integrated behavior change solution

“ประโยชน์ของ Integrated Behavior Change Solutions คือการไม่ได้แค่เข้ามาเรียนหลักสูตร แต่มันต้องช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์สำคัญขององค์กรได้ การเทรนนิ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงหนึ่งอีเวนต์ แต่เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการโจทย์ ความต้องการขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ และมันไม่ใช่แค่การ ‘Learning & Knowing’ แต่คือการ ‘Doing & Being’ ที่สามารถนำไปสู่การทรานส์ฟอร์มจริง ๆ”